Acasa Despre noi Vreau un loc de munca Ofer un loc de munca Stiri Contact Facebook Tweeter LinkedIn


Drepturile angajatilor

Drepturi fundamentale

 • Drepturile salariaţilor nu pot face obiectul vreunei tranzacţii, renunţări sau limitări (Art.38, Codul Muncii)
 • Dreptul oricărei persoane de a-şi alege în mod liber locul de munca, profesia, meseria sau activitatea pe care urmează să o presteze (art.3).
 • Dreptul de a beneficia de conditii de munca adecvate desfasurarii activitatii, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca si de respectarea demnitatii si constiintei, fara nici o discriminare (art.6, alin.1).
 • Dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, dreptul la protectie impotriva concedierilor colective (art.6, alin.2)
 • Dreptul persoanei fizice de a incheia contract individual de munca odata cu implinirea varstei de 16 ani (art.13, alin.1).
 • Dreptul salariatului de a sesiza instanta de judecata in termen de 30 de zile, cu privire la neexecutarea obligatiei de informare de catre angajator (art.19).
 • Dreptul oricarui salariat de a cumula mai multe functii in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea (art.35, alin.1).
 • Dreptul la egalitate de sanse si de tratament (art.39, alin.1, lit.d).
 • Dreptul la demnitate in munca (art.39, alin.1, lit.e).
 • Dreptul la securitate si sanatate in munca (art.39, alin.1, lit.f).
 • Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca (art.39, alin.1, lit.i).
 • Dreptul la protectie in caz de concediere (art.39, alin.1, lit.j).
 • Dreptul la negociere colectiva si individuala (art.39, alin.1, lit.k).
 • Dreptul de a participa la actiuni colective (art.39, alin.1, lit.l).
 • Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat (art.39, alin.1, lit.m).
 • Dreptul salariatului de a beneficia pe perioada detasarii de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de la angajatorul la care este detasat (art.47, alin.2).
 • Dreptul la greva pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale (art.233).
 • Dreptul salariatilor de a contesta in instanta, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, decizia de sanctionare (art.252, alin.5).
 • Dreptul salariatului de a se adresa instantei, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei unilaterale a angajatorului, referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca (art.268, alin.1, lit.a).

Drepturi legate de salarizare si conditii de munca

 • Dreptul la salarizare pentru munca prestata (art.39, alin.1, lit.a).
 • Dreptul salariatului detasat la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca (art.46, alin.4).
 • Dreptul salariatului de a beneficia de remunerarea muncii prestate in temeiul unui contract individual de munca nul, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu (art.57, alin.5).
 • Dreptul salariatului de a nu-si motiva demisia (art.81, alin.3).
 • Dreptul salariatilor temporari de a avea acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator, in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia (art.92, alin.1).
 • Dreptul salariatului temporar de a beneficia pe toata durata misiunii de salariu platit de agentul de munca temporara (art. 96, alin.1).
 • Dreptul salariatului temporar de a beneficia de conditii de munca corespunzatoare, in conformitate cu legislatia in vigoare (art.98, alin.1).
 • Dreptul salariatului temporar de a incheia cu utilizatorul un contract individual de munca, la incetarea misiunii (art.99, alin.1).
 • Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile (art.106, alin.1).
 • Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului (art.110, alin.1).
 • Dreptul angajatului de a-si da sau nu acordul pentru efectuarea muncii suplimentare (art.120, alin.2).
 • Dreptul salariatului de a beneficia pentru munca suplimentara de ore libere platite, in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia (art.122, alin.1).
 • Dreptul de a beneficia de salariu corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru (art.122, alin.2).
 • Dreptul salariatului de a beneficia in luna urmatoare, pentru munca suplimentara, de o plata a salariului prin adaugarea unui spor la salariu, corespunzator duratei acesteia (art.123, alin.1).
 • Dreptul salariatilor care efectueaza cel putin 3 ore de noapte de a beneficia fie de program redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor la salariu de 25% din salariul de baza (art.126).
 • Dreptul salariatilor care desfasoara cel putin 3 ore de munca de noapte, de a benefica de examen medical gratuit, inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic (art.127, alin.1).
 • Dreptul salariatilor cu probleme de sanatate, care desfasoara munca de noapte, de a fi trecuti in munca de zi pentru care sunt apti (art.127, alin.3).
 • Salariatii al caror repaus saptamanal a fost suspendat ca urmare a efectuarii unor lucrari urgente, au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit prevederilor art. 123, alin.2 (art.138, alin.2).
 • Drepturile salariatului de a beneficia de zile libere cu ocazia sarbatorilor legale (1 şi 2 ianuarie; prima şi a doua zi de Paşti; 1 mai; prima şi a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului; 1 decembrie; prima şi a doua zi de Crăciun; două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora) (art.139, alin.1).
 • Dreptul salariatilor de a beneficia pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza, corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru (art.142, alin.2).
 • Dreptul salariatului de a beneficia pentru perioada concediului de odihna, de o indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva (art.150, alin.1).
 • Dreptul salariatului de a beneficia de indemnizatia de concediu de odihna cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu (art. 150, alin.3).
 • Dreptul salariatilor dea beneficia de zile libere platite care nu se includ in durata concediului de odihna in cazul unor evenimente familiale deosebite (art.152, alin.1)
 • Dreptul salariatului de a beneficia de un salariu exprimat in bani pentru munca prestata in baza contractului individual de munca (art. 159, alin. 2)
 • Dreptul salariatului de a beneficia de un salariu de baza minim brut pe tara, stabilit prin Hotarare de Guvern (art. 164, alin. 3).
 • Dreptul salariatului de a i se aduce la cunostinta, prin grija angajatorului, salariul minim brut pe tara garantat in plata (art.164, alin. 4).
 • Dreptul salariatului de a beneficia de daune interese pentru repararea prejudiciului produs de catre angajator pentru intarzierea nejustificata a platii salariului (art. 166, alin.4).
 • Dreptul salariatului de a nu i se retine din salariu cu titlul de daune cauzate angajatorului decat in situatia existentei unei datorii scadente, lichide si exigibile, care a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila (art. 169, alin. 2).

Drepturi legate de concediu si repaus

 • Dreptul la repaus zilnic si saptamanal (art.39, alin.1, lit.b).
 • Dreptul la concediu de odihna anual, platit (art.39, alin.1, lit.c).
 • Dreptul salariatilor la pauza de masa si la alte pauze, in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, sau prin regulamentul intern (art.134, alin.1).
 • Dreptul salariatilor tineri in varsta de pana la 18 ani de a beneficia de o pauza de masa de cel putin 30 de minute, in ncazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate (art.134, alin.2).
 • Dreptul salariatilor la un repaus de cel putin 12 ore consecutive intre doua zile de munca (art.135, alin.1).
 • Dreptul salariatilor de a beneficia de un repaus ce nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi, in cazul in care munca se presteaza in schimburi (art.135, alin.2).
 • Dreptul salariatului de a beneficia de doua zile consecutive libere (repaus saptamanal), de regula sambata si duminica (art.137, alin.1).
 • Dreptul salariatilor de a beneficia de un spor la salariu, stabilit prin contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca, in situatia in care nu se pot acorda repausuri in zilele de sambata si duminica (art.137, alin.3).
 • Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda cumulat, dupa o perioada de activitate ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite, respectiv dublul sporului acordat la salariul corespunzator (art.137, alin.5 coroborat cu art.123, alin.2).
 • Dreptul salariatului de a beneficia de concediu anual de odihna de minimum 20 de zile lucratoare (art. 145, alin.1).
 • Dreptul salariatilor care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani de a beneficia de un concediu suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare (art.147).
 • Dreptul salariatului de a isi intrerupe concediul de odihna pentru motive obiective (art. 151, alin.1)
 • Dreptul salariatului de a beneficia de concedii fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale (art.153, alin. 1).

Drepturi legate  de informare si formare pofesionala

 • Dreptul la acces la formare profesionala (art.39, alin.1, lit.g).
 • Dreptul la informare si consultare (art.39, alin.1, lit.h).
 • Dreptul salariatilor de a beneficia, la cerere, de concediu pentru formare profesionala (art.154, alin. 1).
 • Dreptul salariatilor de a beneficia de un concediu de formare profesionala platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore, in cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea salariatului la formare profesionala in conditiile prevazute de lege (art. 157, alin. 1).
 • Dreptul salariatilor de a fi informati cu privire la continutul planului de formare profesionala (art.195, alin.3).
 • Dreptul de a beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute si de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat, in cazul in care participarea la formarea profesionala este initiata de angajator (art.197 alin.2 si 3).
 • Dreptul salariatilor care au incheiat act aditional la contractul individual de munca cu privire la formarea profesionala, de a primi in afara salariului corespunzator locului de munca, si alte avantaje in natura, pentru formarea profesionala (art.200).

Mai multe informatii selectate din Codul Muncii se gasesc aici.


N.O.R.D. KCMC

Abonare la buletinul informativ
Somer

www.fonduri-ue.ro